Business Consultancy, Turnaround & Restructuring
Dönüşüm Yönetimi Merkezi
  • Turnaround Management
    Yeniden Yapılanma Hizmetleri
  • Efficiency Improvement
    Verimlilik ve Karlılık Artışı
  • Business Transformation
    Pazarlama Stratejileri Yönetimi

Mobbing ve Tacizlere Dikkat

Mobbing ve Tacizlere Dikkat   Literatüre göre, birisini şirketten kaçırmak için bilinçli olarak yapılan ve süreklilik arz eden hareketler mobbing olarak nitelendiriliyor. Mobbing kendisinden; daha güçlü, bilgili, kapasiteli, başarılı, genç, zeki, güzel, uzun, zayıf, zengin, vs. olduğu düşünülen bir kişiye karşı, o işyerindeki, bunlardan birine sahip olmadığını düşünen diğer kişi tarafından geliştirilen bir kaçırma ve

Öfkeyi Kararlılığa Dönüştürebilmek

Öfkeyi Kararlılığa Dönüştürebilmek   Bir şeyler istediğimiz gibi gitmediğinde veya kontrolümüz dışına çıktığında öfkeleniriz. Kimi daha çabuk, kimi daha geç, ama hemen herkes bir şekilde öfkelenir. Öfkemiz o anda ortaya çıkmış gibi görülse de, temelinde geçmişten getirdiğimiz duyguların birikimi vardır. Geçmişteki; üzüntülerimiz, kıskançlıklarımız, uğradığımız haksızlıklar, hayal kırıklıklarımız, pişmanlıklarımız, kaygılarımız, takıntılarımız gibi.   Öfke, kişinin genellemeler

Satıcının Dikkat Etmesi Gereken 37 Kural

Satıcının Dikkat Etmesi Gereken 37 Kural   Satış yönetimi, insan psikolojisi işidir. Satış üzerine yazılmış pek çok kitap ve kaynak varken bu bölümü yazıp yazmama konusunda tereddüt ettim. Ancak iş hayatının belki de en önemli fonksiyonu olan satış konusuna kitapta yer vermemek doğru olmayacaktı. Kendi tecrübelerime dayanan ve önemli gördüğüm bazı noktaları özetle paylaşmaya çalışacağım.

Satınalma nın Kritik Önemi

Yönetici Açısından Satın Almanın Kritik Önemi Özellikle imalat ve mal alım-satım işletmelerinde satın alma, satış kadar kritik bir konu. Teknik olarak bir satın alma işi, satış fonksiyonuyla benzerlikler gösterir. Aynı ürün veya hizmet için aynı ortamda müzakerelerde bulunan iki taraf vardır. Elbette satın almacının işi bir satıcıya göre çok daha kolaydır. Tavizi isteyen satın almacı,

Zaman Hırsızları

Zaman Hırsızları İş Toplantısı, İş Toplantıları Verimini ilgilendiren bir konu. Bazı insanlar zamanınızı çalarlar. Bayiniz, müşteriniz, satıcınız, personeliniz, hatta bağlı olduğunuz yöneticilerden biri. Hemen tüm insanların takdir görme ihtiyacı anlatacak çok şeyleri var. İnsanları pek çok değişik özelliklere göre ikiye ayırmak mümkün. Bu ayrımlardan biri de, psikoloji de yaptıkları çalışmalar akademik olarak kabul edilen Briggs