Business Consultancy, Turnaround & Restructuring
Dönüşüm Yönetimi Merkezi
 • Turnaround Management
  Yeniden Yapılanma Hizmetleri
 • Efficiency Improvement
  Verimlilik ve Karlılık Artışı
 • Business Transformation
  Pazarlama Stratejileri Yönetimi

Tecrübe kazandığımız yönetim danışmanlığı hizmetleri aşağıdaki başlıklarda özetlenebilir;

 • Aile şirketlerinde Yeniden Yapılanma ve Kurumsallaşma Hizmetleri
 • Zarar göstermeye başlamış firmalarda olumsuzlukların görünmeyen nedenlerini tespit etme ve çözüm geliştirme, Reconstructring, Restructuring
 • Karlı firmalarda iş modelini sorgulayarak maliyetleri azaltma, karlılığı arttırarak büyüme, pazar payını arttırma
 • İflas aşamasına yaklaşmış şirketlere acil müdahale ile kriz yönetimi
 • Arzu edildiği gibi gitmeyen firmalara Yön Değişikliği – Turnaround Management
 • Bir türlü büyüyemeyen firmaların pazar stratejisinin incelenmesi, tanı ve tespit hizmeti. Yeniden yapılanma
 • Kriz Anlarında Geçici Üst Düzey Yöneticilik – Crisis Management, Interim Management
 • Özel Projelerin Yönetimi – Interim Management, Special Projects Management
 • Zayıf Satışların Nedenlerinin Bulunması, çözüm geliştirme
 • Pazar Segmentasyonu, Karlı Büyüme Stratejisi Geliştirme ve Uygulama
 • Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Yönetici Koçluğu
 • Eğitim, seminerler, konuşmacılıklar