Business Consultancy, Turnaround & Restructuring
Dönüşüm Yönetimi Merkezi
  • Turnaround Management
    Yeniden Yapılanma Hizmetleri
  • Efficiency Improvement
    Verimlilik ve Karlılık Artışı
  • Business Transformation
    Pazarlama Stratejileri Yönetimi

Dönüşüm Yönetimi Merkezi Yönetim Danışmanlığı, 2011 yılında kuruldu

İlk reorganizasyon ve yeniden yapılanma sürecini 1995 yılında kurduğumuz SkoR Yönetim Danışmanlığı firması ile o dönemin sayılı dış ticaret firmalarından Penta Dış Ticaret’e uygulamıştık.

Ardından yapılandırmalar Eresin Topkapı Oteli, Onur Otomotiv, Edison Mission Enerji, Winkhause Türkiye, SKS Stakusit ve irili ufaklı başka firmalarla da devam etti.
SkoR’dan sonra yapılanma ve reorganizasyonlar bizi bırakmadı ve çözüme ihtiyaç duyan firmalara zor dönemlerinde yönetici veya danışman olarak yön değişikliği hizmetleri verdik. Biri İsviçre, diğeri ABD de kurulu iki lider uluslararası firmayı kurduğumuz ekipler ile zarar noktasından kar noktasına taşımayı başardık. Bunlara ABD de kurulu bir inşaat firmasının Afganistan operasyonu da eklendi.

Dönüşüm Yönetimi Merkezi, iş modeli tutmuş ancak artık nedense kar sağlayamayan firmaları en azından başa baş seviyesine getirme, düşük karlılıktaki firmaları ise karlılıklarını ve pazar paylarını arttırarak büyütme gibi iddialı ve zor görevleri başarabilecek bilgi, deneyim ve cesareti gösterebilme misyonu ile kuruldu ve bu güne kadar gerçekten başarılı hizmetler verdi. 2016 da alınan uluslararası sertifika da bunu destekledi

Özhan Atalay
Kurucu – Certified Management Consultant ICBC Washington USA